فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

الگوریتم ترکیبی یادگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت و بهینه‌سازی حدی (PBIL-EO , PBIL-GEO)

نویسنده (ها)
  • میترا هاشمی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده الگوریتم ترکیبی یادگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت و بهینه سازی حدی (PBIL-EO , PBIL-GEO)
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله