فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

رفع اعوجاج هندسي در تصاوير متن فارسي گرفته شده با دوربين ديجيتال

نویسنده (ها)
  • مریم گلپرداز
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده اغلب كارهاي انجام شده در زمينه رفع اعوجاجات هندسي تصاوير متن مربوط به اسناد و متوني است كه به زبانهاي لاتين مي باشند. در اين مقاله الگوريتمي براي رفع اعوجاج در تصاوير شامل متن هاي فارسي، كه با يك دوربين ديجيتال گرفته شده اند، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي روي تصاوير سطح خاكستري اعمال مي¬شود. در اين روش ابتدا پيش پردازشهاي لازم شامل باينري سازي تصوير ورودي، آشکارسازي خطوط متن و نوار زمينه انجام شده، سپس اعوجاج هندسي ناشي از نوع تصويربرداري رفع مي¬گردد. مزيت اين الگوريتم، قابليت استفاده آن در متون فارسي ولاتين و نيز براي اندازه هاي مختلف متن مي باشد. نتايج روش پيشنهادي حاكي از كارايي بالاي اين روش روي تصاوير متن حاصل از دوربين هاي ديجيتال است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله