فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

نویسنده (ها)
  • محمد باقر دولتشاهی
  • ماشاالله ماشین‌چی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده اخیرا یک روش فراابتکاری با نام الگوریتم جستجوی گرانشی با الهام از قانون گرانش و قوانین حرکت برای حل مسائل بهینه-سازی پیوسته معرفی شده است. در این مقاله، از الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسئله فروشنده دوره¬گرد که یکی از سخت¬ترین مسائل بهینه¬سازی ترکیبیاتی است، استفاده شده است. برای این منظور، از مفاهیم عملگر جابجایی و دنباله جابجایی برای بازتعریف عملگرهای الگوریتم جستجوی گرانشی و از یک فرایند بهبود دهنده تور نیز برای تسریع همگرایی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است. نتایج پیاده¬سازی الگوریتم پیشنهادی و مقایسات انجام شده با یک نسخه گسسته از الگوریتم بهینه¬ساز جمعیت ذرات، کارایی تقریبا مناسب این الگوریتم را در حل مسئله فروشنده دوره¬گرد نشان می¬دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله