فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم

نویسنده (ها)
  • آصف پورمعصومی
  • محسن کاهانی
  • محسن کامیار
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده خلاصه سازی خودکار چند سندی، روشی برای ارائه فشرده مطالبی است که در ارتباط با یک موضوع بوده ولی جهت دید آنها متفاوت از یکدیگر می باشند. خلاصه خوب، باید بیانگر زمینه کلی بوده و ضمن بیان دیدگاههای مختلف موجود در متن از خوانایی و پیوستگی بالایی برخوردار باشد. در این مقاله با بهره¬گیری شکل جدیدی از روش استخراج روابط معنایی موجود در متن (LSA یا LSI) و تکنیک برچسب زنی معنایی نقش لغات(SRL)، روشی جدید برای خلاصه¬سازی چند سندی شده است. در ابتدا با استفاده از ماتریس کلمه- سند به جای ماتریس کلمه- جمله و با بهره گیری از LSA، جملات مهم مرتبط با زمینه استخراج می شود. در گام بعدی با استفاده از تکنیک SRL و با استفاده از WordNet شباهت معنایی جملات استخراج شده و در نهایت جملات شبیه به هم حذف می شوند. نتایج آزمایش¬ها برروی داده¬های DUC2007 حاکی از افزایش چشمگیر دقت در قیاس با روش¬های قبلی مبتنی بر LSAو سیستم¬های موجود در DUC2007 می باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله