فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

نمایه‌سازی و بازیابی تصویر در قلمرو فشرده JPEG با استفاده از روش چندی‌سازی برداری

نویسنده (ها)
  • پردیس پورسیستانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله با اعمال روش VQ بر روي ضرائب DCT و ايجاد هيستوگرام ضرائب DCT، روش جديدي براي استخراج ويژگي هاي ديداري سطح پايين تصاوير از حوزه فشرده JPEG، ارائه شده است. ويژگي معرفي شده با ويژگي هاي مشابه از حوزه پيکسل و حوزه فشرده، در بازيابي تصوير روي يک پايگاه شامل 10000 تصوير با يکديگر مقايسه مي شوند. نتايج اين مقايسه بيانگر آن است که هيستوگرام ضرائب پيشنهادي در نمايه سازي و بازيابي تصوير، موثرتر از ويژگي هاي گابور و ويژگي هاي ارائه شده در ساختار ماندالا عمل مي کند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله