فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

حاشيه‌نويسي تصوير با استفاده از يک مدل آماري مبتني بر نواحي برجسته

نویسنده (ها)
  • زهرا حیدری‌فر
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در رويکردهاي حاشيه‌نويسي موجود اغلب از ويژگي‌ مبتني بر نواحي تصوير استفاده مي‌شود. اين نواحي معمولاً به صورت مستطيل‌هاي يکسان و يا اشکال شئ مانندي هستند، که با کمک الگوريتم‌هاي قطعه بندي توليد مي‌شوند. قطعه‏بندي تصوير فرايندي پرهزينه و زمانبر است. بعلاوه، نتايج الگوريتم‌هاي قطعه‌بندي موجود با خطاي بسيار همراه است و تاثيرات مخربي بر کارايي حاشيه‌نويسي دارد. از سوي ديگر، نواحي مستطيلي به تنهايي انتخاب مناسبي براي کار حاشيه‌نويسي تصوير نيستند، زيرا در مقابل تبديلات و تغييرات متداول روي تصوير مقاوم نمي‌باشند. در اين مقاله، يک رويکرد حاشيه‌نويسي مبتني بر اطلاعات برجستگي‌هاي تصوير پيشنهاد شده است. نواحي برجسته تصوير در مقابل تغييرات متداول روي تصوير مقاومند و استخراج آنها هزينه‌بر و همراباخطا نيست. در رويکرد پيشنهاد شده اطلاعات بلوک‌ها و نواحي برجسته تصوير ترکيب شده است. آزمايشات نشان مي‌دهند، که رويکرد پيشنهادي از دقت و کارايي خوبي در حاشيه‌نويسي تصوير برخوردار است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله