فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

مدل‌سازی امنیتی یک سرور SIP در IMS با استفاده از متدولوژی TVRA

نویسنده (ها)
  • افسانه معدنی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده - شبكه IMS بر اساس استانداردهاي موسسه 3GPP در شبكه‌هاي سلولي مي‌تواند به عنوان هسته شبكه‌هاي نسل آينده مد نظر قرار گيرد. اين شبكه سيگنالينگ SIP را براي كنترل ارتباطات كاربر تا شبكه، ارتباط بين گره‌هاي سرويس‌دهنده شبكه و سرورها و پروكسي‌ها در نظر گرفته است. در اين شبكه با توجه به الزامي بودن ثبت‌نام كاربران و اضافه شدن برخي سرآیندها به اين سيگنالينگ، حملاتی متفاوت از VOIP رخ مي‌دهد که برخي از اين حملات ممكن است منجر به ايجاد آسيب‌پذيري‌هايي در پروکسی شوند. مدل‌سازي پروکسی به مشخص شدن آسيب‌پذيري‌هاي آن كمك می‌نماید. تحلیل این آسیب‌پذیری‌ها مي‌تواند روش مناسبي را در طراحی و پیاده‌سازی به همراه ارتقای امنیتی پروکسی و کاهش هزینه‌ها به دنبال داشته باشد. در این مقاله مدل‌سازي سيگنالينگ و سرورها توسط مدل امنیتی TVRA انجام شده است. موسسه ETSI اين روش را به منظور مدل‌سازي سيستم‌هاي نسل آينده و شبكه‌هاي ارتباطي تعيين نموده است. آسیب‌پذيري‌هاي پروکسی SIP در شبكه IMS بر مبناي اين روش به دست آمده و مي‌تواند نشان‌دهنده نقاط ضعف و تاثير تهديدهايي نظير حملات طوفان‌زا در كاهش دسترس‌پذيري پروکسی‌ها و تهديد اهداف امنيتي آنها باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله