فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

با هدف کاهش سربار کنترلی ODMRP ارائه الگوریتم مسیریابی چندپخشی در شبکه های متحرک بی‌سیم براساس پروتکل

نویسنده (ها)
  • ربابه غفوری وایقان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده پروتکل ODMRP (On Demand Multicast Routing Protocol) یکی از پروتکلهای مسیریابی چندپخشی در شبکه های ad hoc است که بدلیل ساده بودن، مقاوم بودن در مقابل تحرک گرهها و داشتن نرخ تحویل بسته ی بالا به یکی از پراستفاده¬-ترین پروتکل های مسیر یابی چند پخشی در این شبکه ها تبدیل شده است، اما یکی از مشکلاتی که این پروتکل از آن رنج می¬برد، این است که برای کشف مسیرها بین فرستنده ها و گیرنده ها، بسته های درخواست مسیر توسط تمام منابع در شبکه بصورت سیل آسا پخش می شوند و این عمل (پخش سیل آسای بسته های درخواست مسیر) به منظور بازسازی مسیرها بصورت دوره¬ای تکرارمی شود، در نتیجه پیامهای کنترلی زیادی در شبکه ایجاد و رد و بدل می شوند. سربار کنترلی ایجاد شده، مخصوصا زمانی که تعداد فرستنده ها زیاد باشد به شدت افزایش یافته و باعث مصرف پهنای باند، ایجاد ترافیک و برخورد بسته¬ها شده، در نتیجه نرخ تحویل بسته را پایین آورده و باعث افزایش تاخیر انتها به انتها در دریافت بسته ها می شود. در این مقاله روشی را برای کاهش سربار کنترلی پروتکل ODMRP ارائه داده ایم. در روش پیشنهادی از تصدیق های غیرفعال داده ای(Data Passive Acknowledgement) استفاده کرده ایم و بعضی از گرهها را از پخش بسته های درخواست مسیر منع کرده ایم. بدین وسیله دامنه پخش سیل آسای بسته های درخواست مسیر محدود شده و سربار کنترلی کاهش یافته است. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار GLOMOSIM در سناریوهای مختلف شبیه سازی شد و نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که در اثر محدود شدن دامنه پخش سیل آسای بسته های درخواست مسیر، سربار کنترلی کاهش یافته و در نتیجه ی آن برخورد و تراکم بسته ها و تاخیر انتها به انتها هم کاهش یافته و نرخ تحویل بسته بهبود یافته است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله