فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحي شبکه‌ي ميان ‌ارتباطي نوري تحمل‌پذير اشکال، براي مراکز داده

نویسنده (ها)
  • سعیده اکبری رکن آبادی
  • سمیه کوهی
مربوط به کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که براي آن‌ها ارائه شده‌است، مسائلي مانند محدوديت مقياس‌پذيري و وجود يک نقطه‌ي خرابي مطرح است. در اين مقاله، به ارائه‌ي راه‌کارهايي براي مقاوم ساختن شبکه‌ي مقياس‌پذير توري مدور در برابر خرابي پرداخته مي‌شود. راهکار مطرح‌شده در اين مقاله، از قابليت شبکه‌ي حلقه‌ي سه‌بعدي در ارائه‌ي مسيرهاي بدون استفاده بين گره‌ها، براي ارائه ي پروتکل انتقال داده در هنگام بروز خرابي در مسير انتقال، استفاده مي‌کند. نتايج شبيه‌سازي حاکي از بهبودي در حدود 50% در ارسال موفق بسته‌هاي داده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله