فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارايه يک يادگيرنده تجمعي عميق به منظور بهبود دقت تشخيص عارضه انحطاط ديسک کمر در تصاوير ام آر آي نويزي

نویسنده (ها)
  • سیدفرید سیدعلی روته
  • حمیدرضا رشیدی کنعان
مربوط به کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده عارضه کمردرد از جمله شايع ترين بيماري هاست که نزديک به 42 درصد از جمعيت جهان از آن رنج مي برند. اين عارضه مي تواند ناشي از عواملي مانند لغزش مهره کمر، فتق ديسک، تنگي کانال نخايي، تغيير شکل مهره ها و انحراف ستون فقرات باشد. شبکه هاي عصبي کانولوشن در تشخيص عارضه انحطاط ديسک کمر در تصاوير ام آر آي دقت قابل قبولي را از خود نشان داده اند اما در شرايطي که تصاوير ورودي تحت تاثير نويز قرار گرفته شده باشند، شبکه هاي مذکور کارايي خوبي ندارند. در اين مقاله، يک يادگيرنده تجمعي عميق دو لايه اي ارايه شده است که شبکه هاي عميق کانولوشن را نسبت به دو نويز گاوسي و نمک و فلفل مقاوم مي سازد. در لايه اول چهار طبقه بند ماشين بردار پشتيبان، k نزديک ترين همسايه، درخت تصميم گيري و جنگل تصادفي و در لايه دوم، يک شبکه دروازه در نظر گرفته شده است که به هر کدام از طبقه بندها بر اساس دقت فاز آموزش وزني مشخص را تخصيص مي دهد. نتايج آزمايشات نشان مي دهد که روش پيشنهادي دقتي برابر با 98 درصد براي تصاوير با نويز گاوسي و 96 درصد براي تصاوير با نويز نمک و فلفل دارد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله