فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه الگوريتمي به منظور کشف جوامع هم‌پوشان به صورت سلسله مراتبي براساس بازي تشکيل ائتلاف

نویسنده (ها)
  • نرجس ظهيري
  • سيد مهدي وحيدي‌پور
  • جواد سليمي
مربوط به کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده يکي از مسائل مهم در شبکه‌هاي اجتماعي، تشخيص جوامع است که در سال‌هاي اخير روش‌هاي متعددي براي آن ارائه شده است. نظريه بازي‌ها از روش‌هاي نوين در اين زمينه است. در اين مقاله، مسئله تشخيص جوامع هم‌پوشان با استفاده از بازي تشکيل ائتلاف مدل و سپس حل شده است. در جوامع هم‌پوشان هر فرد مي‌تواند عضو چندين گروه باشد. در اين راستا الگوريتمي سلسله مراتبي مبتني بر بازي تشکيل ائتلاف ارائه شده است. از عمده‌ترين نقاط ضعف الگوريتم مورد استفاده، وابستگي بيش از حد آن به يکي از پارامترها مي‌باشد به نحوي که براي ديتاست‌هاي مختلف مقادير متفاوتي دارد. در اين مقاله با بکارگيري معيار فاصله وابستگي به اين پارامتر از بين رفته است. معيار فاصله در تمامي فرمول‌ها تاثير داده شده است و براي اولين بار بازي تشکيل ائتلاف در تشخيص جوامع با استفاده از مفهوم فاصله توسعه داده شده است. علاوه بر از بين بردن حساسيت به پارامتر در الگوريتم جديد، آزمايش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که کيفيت جوامع تشخيص داده شده به طور ميانگين ۴ درصد بهتر شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله