فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

مقايسه تحمل‌پذيري الگوهاي شبه غيرحساس به تاخير ناهمگام در برابر تغييرات تاخير

نویسنده (ها)
  • ندا قادر
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده با پيشرفت تکنولوژي، طراحي و ساخت مدارهاي بسيار مجتمع در ابعاد نانو با چالش‏هاي زيادي روبه‏رو شده است. بررسي پارامتر تحمل‏پذيري در برابر اشکال‏هاي زماني، گامي موثر در طراحي مدارات قابل اطمينان و با بازده بالا در تکنولوژي نانو مي‏باشد. اين مقاله چگونگي تاثير تغييرات زماني را ، بر روي مدارات ناهمگام شبه غير حساس به تاخير(QDI) مبتني بر الگو، بررسي مي کند. در اين مقاله دو الگوي شناخته شده که بطور گسترده اي در طراحي مدارات ناهمگام مبتني بر الگو کاربرد دارند، در نظر گرفته شده و تحمل‏پذيري و قابليت پايداري اين دو الگو در برابر تغييرات زماني مورد بررسي قرار گرفته است. ساختارهاي متعددي از اين الگوها در زبان توصيف سخت افزار پياده سازي شده اند. شبيه سازي گسترده مونت کارلو، انتخاب يکي از اين الگوها را به عنوان مدار تحمل‏پذيرتر تحت تغييرات زياد زماني پيشنهاد مي‏دهد. به عبارت ديگر، هنگام طراحي مدارات ناهمگام QDI در ابعاد نانو، مي‏توان با توجه به مطالعات انجام گرفته، بين کارآيی مدار و پايداري آن در برابر تغييرپذيری زماني موازنه مناسبي برقرار نمود.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله