فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تصحيح اشکال‌های چند بیتی در سیستم‌های تعبیه شده

نویسنده (ها)
  • شیلان پارساییان
  • امیر رجب‌زاده
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده این مقاله، روشی را در سطح معماری برای تصحیح اشکال­های (Faults) رخداده یک­بیتی و چندبیتی در حافظه دستور سیستم­های تعبیه شده ارائه می­دهد. این روش دارای دو مکانیزم است. مکانیزم اول محافظ دستورات انشعاب بوده و قبل از این دستورات، یک دستور خاص درج می­کند و قادر به تصحیح حداکثر 8 اشکال همزمان در هر دستور انشعاب است. مکانیزم دوم محافظ کد عملیاتی کلیه دستورات برنامه بوده و یک دستور خاص دیگر را هر شش خط یک بار در برنامه درج می­کند و قادر به تصحیح اشکال­های یک­بیتی درکد عملیاتی کل دستورات برنامه است. مدل­های اشکال در این روش، اشکال­های چندبیتی حذف دستور پرش و تغییر مقصد دستور پرش و همچنین اشکال یک­بیتی تغییر در کد عملیاتی کل دستورات است. این روش در ریزپردازندۀ OpenRISC پیاده­سازی و صحت عمل آن با شبیه­سازی تحقیق شده است. نتایج ارزیابی تحلیلی نشان می­دهد، پوشش تصحیح اشکال مکانیزم اول برای یک تا هشت اشکال همزمان در یک دستور انشعاب بین 100% تا 32/2% و در مکانیزم دوم برای یک اشکال در کد عملیاتی هر دستور100% است. همچنین نتایج ارزیابی تجربی نشان می­دهد که برای بارهای­کاری مرتب­سازی سریع و مرتب­سازی حبابی، سربار حجم حافظه، به ترتیب 38/54% و 92/49% و سربار زمان اجرا 68/25% و 28/48% است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله