فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه یک گیت برگشت‌پذیر و خود معکوس برای انجام محاسبات کوانتومی و نانوتکنولوژی

نویسنده (ها)
  • محمد مهدی پناهی
  • آزاده پناهی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله