فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با استفاده از تكنيك بسته‌هاي پيكسل

نویسنده (ها)
  • محمدعلی عظیمی کاشانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده براي تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با پس زمينه پيچيده، از ويژگي هاي متمايز چشم استفاده مي شود. به طور کلي يک سيستم تشخيص و رديابي چشم مي تواند به چهار مرحله تقسيم شود. تشخيص صورت، تشخيص محدوده ي چشم، يافتن موقعيت مردمک و رديابي چشم. براي بدست آوردن موقعيت مردمک چشم، ابتدا ناحيه ي صورت را از بقيه تصوير جدا نموده، که اين امر باعث مي شود پس زمينه تصاوير در مراحل بعدي کار ما بي تاثير باشد. بر اساس تكنيك بسته هاي پيكسل، محدوده اي از صورت که شامل چشم ها و ابروها مي باشد جدا مي شود. تكنيك بسته هاي پيكسل(Bag Of Pixels)اين امكان را فراهم مي آورد تا بخش هاي از تصوير كه اهميت بيشتري دارد انتخاب شوند. فضاي بسته پيکسل ها افزايش تغييرات خطي معني دار مانند مورفينگ ها و انتقال ها را نشان مي دهد. اين مرحله باعث کاهش حجم محاسبات و ناديده گرفتن عواملي مانند ريش مي شود. در پايان با استفاده از الگوريتم هريس و ويژگي هاي محلي چشم، موقعيت مردمک را بدست مي آوريم. در مرحله بعد به رديابي محدوده ي چشم مي پردازيم. نتايج آزمايش نرخ تشخيص صحيح 94.9% رانشان مي دهد، كه نشان دهنده ي برتري اين روش و پايداري بالاي آن مي باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله