فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

سامانه‌ی رایانه‌ای ارزیاب تحقق اهداف برنامه‌ای (شرایط پایان‌دهی) پروژه‌ها (ساتاب)

نویسنده (ها)
  • سیدابراهیم ابطحی
  • البرز افلاطونیان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل پیچیدگی زیاد ، در موارد متعددی به شکست می انجامند یا اینکه از زمان یا هزینه ی پیش بینی شده فراتر می روند . یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن جلوی شکست این پروژه ها را گرفت ، ارزیابی و ضعیت فعلی پروژه و بدست آوردن برآوردی از آینده ی پروژه است .در این مقاله قابلیتهای سامانه طراحی و ساخته شده "ساتاب" سامانه ی ارزیاب تحقق اهداف برنامه ای (شرایط پایان دهی) که با استفاده از مدل های تحلیل وضعیت به برآورد شرایط آتی یک پروژه در دست اجرا می پردازد ، توصیف شده است. این سامانه وضعیت فعلی را با آنچه که در ابتدای پروژه پیش بینی شده بود مقایسه شده و موارد عقب ماندگی از هزینه و زمان ، کارآیی زمان بندی و کارآیی هزینه ، بودجه ی تخمینی برای اتمام پروژه ، میزان کارآیی مالی پروژه و روند سودآوری آن را مشخص می کند. همچنین با استفاده از نظرات خبرگان در رابطه با معیارهای موفقیت و شکستی که در پروژه وجود دارد ، احتمالی برای موفقیت و شکست پروژه تعیین می کند و در نهایت به شناسایی خطرهای پروژه و ارائه ی راهکارهای بهبود طلب برای پروژه می پردازد . همچنین ارزیابی های پروژه در بازه های مختلف زمانی را باهم مقایسه می کند و بدین وسیله روند پایان دهی پروژه را نشان می دهد و در خاتمه یک گزارش تحلیلی نهایی رایانه ای شامل یک تصمیم توصیه ای در مورد توقف یا ادامه پروژه تا اتمام را تولید می کند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله