فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحي و تولید سامانه رایانه‌ای مولد آداب نامه‌های سازماني با امکان سنجش ميزان تحقق و بهبود

نویسنده (ها)
  • سیدابراهیم ابطحی
  • کاوه نفری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده پذیرش آداب سازمانی به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی و منفعت سازمانی، طراحی و تولید سامانه های رایانه ای کمک به تدوین آداب نامه های سازمانی را ایجاب نموده است. در این پژوهش پس از مباحث نظری لازم، از تلفیق دو مدل رضایت سنجی مشتریان و اعتماد آفرینی سازمانی، مدل سه وجهی (به نام سرمآن) طراحی شده است که توفیق یا شکست سازمان را در قبال بندهای آداب نامه ای ارزیابی نموده و بندهای آدابی کم اثر را جهت حذف یا بازبینی معرفی می نماید. نرم افزار طراحی و تولید شده براساس این مدل، بهبود آتی بندهای آدابی تولیدی سامانه را پس از اثر سنجی پیشنهاد می کند. کمّی سازی اثرات بکارگیری آداب نامه تولیدی رایانه ای در فعالیت های سازمانی و ارائه گزارش تحلیلی متنی رایانه ای در این مورد ، از نوآوری های این مقاله است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله