فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه روشی برای ساختاریابی اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی

نویسنده (ها)
  • شهرام خدیوی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در جهان پیرامون ما پدیده‌های زیادی وجود دارد که در آن موجودات در تعامل با یکدیگر هستند. اغلب این پدیده‌ها قابل مدل‌سازی با شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. پیچیدگی این شبکه‌ها از نظر بزرگی و نحوه تعاملات باعث می‌شود تا برای بررسی آن‌ها به روش‌های تحلیل شبکه‌ی اجتماعی روی آوریم. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مصداقی از این شبکه‌های پیچیده هستند. با ظهور وب2 و رشد ساختار‌های اجتماعی در اینترنت، نیاز به تحلیل ابعاد مختلف شبکه‌های‌اجتماعی بیشتر شده است. یکی از این تحلیل‌ها، ساختاریابی اجتماع می‌باشد که طی آن گروه‌بندی‌های موجود در شبکه‌ی اجتماعی را استخراج می‌نماییم. در این مقاله، روشی دقیق و کارآمد –به نام رٌخ- برای ساختاریابی شبکه‌های اجتماعی ارائه شده‌است. رُخ از نقطه قوت الگوریتم خوشه‌بندی Chameleon، یعنی استفاده همزمان از دو ویژگی ارتباطِ‌متقابل و تراکم ایده می‌گیرد و با بهبود و تعمیم توأمان این دو ویژگی، الگوریتم جدیدی ارائه می‌دهد. یکی از شاخصه‌های اصلی این الگوریتم دید چگالی‌محور و کل‌نگرانه آن استکه اغلب در افزایش کیفیت ساختاریابی موثر است. نتایج حاصل از ارزیابی رُخ و دو روش دیگر روی مجموعه‌داده‌های این مقاله نشان می‌دهد که رُخ نسبت به برخی روش‌های جدید بر مبنای ماژولاریتی از دقت بالاتری برخوردار است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله