فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی

نویسنده (ها)
  • طاهر ره‌گوی
  • رضا منصفی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگ است.داده‌کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به‌صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ استخراج نمود. یکی از روش‌های بسیار مهم در داده‌کاوی، کاوش قوانین انجمنی می‌باشد. در سال‌های اخیر مبحث حفظ حریم خصوصی در داده‌کاوی و به‌خصوص کاوش قوانین انجمنی به شدت مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از روش‌های کاوش قوانین انجمنی، کاوش سودمندی می‌باشد. مبحث حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی اخیراً در محافل علمی مطرح گردیده است و تاکنون دو الگوریتم اکتشافی برای آن ارائه شده است. اگرچه این الگوریتم‌های اکتشافی به خوبی می‌توانند حریم خصوصی داده‌ها را حفظ کنند اما داده‌های تولید شده توسط این الگوریتم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. مسأله یافتن راه‌حل بهینه برای پاک‌سازی پایگاه‌داده از مجموعه-آیتم¬های حساس، یک مسأله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیحمی‌باشد. در این مقاله مدل ساده شده‌ای از مسأله پاک‌سازی پایگاه‌داده ارائه شده است که یک مسأله برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح می‌باشد و می‌توان آن را با استفادهاز روش‌های عددی حل نمود.نتايج آزمايشات ارائه شده در اين مقاله نشان مي¬دهد که مدل¬ارائه شده به طور چشم‌گیری از الگوريتم¬هاي پيشين بهتر عمل می¬کند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله