فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه يک راهکارِ جديد با بهبود دادنِ الگوريتم جستجوي گرانشي جهت کاوش قوانين وابستگي عددي در داده‌کاوي

نویسنده (ها)
  • فریبا خادم القرانی
  • کامران زمانی‌فر
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده استخراجِ قوانين وابستگي در داده‌کاوي را مي‌توان به عنوان يك مسئله چندهدفه در نظر گرفت. اغلبِ روش‌هاي قبلي، قوانينِ پررخداد و با تعداد صفات زياد را از پايگاه داده كشف مي‌کنند که براي کاربر، جذاب و قابل فهم نمي‌باشند و اين قوانين را طي گذراندن دو مرحله مجزا از هم بدست مي‌آورند. علاوه براين، در بيشتر داده‌ها صفات عددي وجود دارد. اكثرِ اين روش‌ها قادر به کاوشِ اينگونه قوانين نيستند. در نتيجه گسسته کردن مقادير فيلدهاي عددي قبل از کاوش ضروري مي‌باشد که با از دست رفتن اطلاعات مفيد مواجه مي‌شويم. در اين مقاله با بهبود دادنِ الگوريتم جستجوي گرانشي، يک روش مناسب براي استخراج قوانين وابستگي عددي ارائه مي‌کنيم. در واقع يک الگوريتم جستجوي گرانشي بهبود يافته بر اساس مفهوم مقادير سخت مطرح مي‌کنيم. اين مقادير با بازه‌هاي بالا و پايين تعريف شده‌اند که رنجي از مقادير را مشخص مي‌کنند. روش پيشنهاد شده بدون نياز به گسسته¬سازي فيلدهاي عددي و استفاده از مقادير آستانه حداقل پشتيبان و اطمينان، مناسب‌ترين فواصل عددي را در يک اجرا کشف مي‌کند. نتايج حاصل از راهکار ارائه شده، حاکي از کارامد بودن اين روش است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله