فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بکارگیری داده‌کاوی جهت تعیین عوامل مؤثر در ابتلا به انواع سرطان و تعیین روش درمانی بهینه در پایگاه داده‌ی سرطان بیمارستان نمازی شیراز

نویسنده (ها)
  • نسرین اسدی
  • محمدهادی صدرالدینی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در دهه¬های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته¬است. این رشد انفجاری در داده¬های ذخیره¬ شده، نیاز مبرم ابزارهای خودکارسازی را ایجاد کرده¬است، تا به صورت هوشمند به انسان یاری رساند تا این حجم عظیم داده را به دانش مفید و مورد نیاز خود تبدیل کند. به این فرآیند داده¬کاوی اطلاق می شود. یکی از زمینه¬هایی که می توان از این دانش به نحو مؤثری بهره¬گرفت، داده¬های پزشکی است. در این مقاله بر آن هستیم تا به کشف عوامل مؤثر در بروز انواع سرطان و تعیین نحوه¬ی درمان سرطان بپردازیم. بدین¬منظور از پایگاه داده سرطان بیمارستان نمازی شیراز در سال¬های 86-82 استفاده¬نمودیم. با اعمال الگوریتم¬های خوشه¬بندی و کشف قوانین وابستگی بر روی مجموعه داده¬ها به نتایج مفید و جالبی دست یافتیم.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله