فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ODMRP و MAODV پروتکل‌های چندپخشی در شبکه‌های سیار موردی: مقایسه دو پروتکل

نویسنده (ها)
  • امین حدیدی
  • وحید حدیدی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده چند پخشي نقش مهمي را در برخي از كاربردهاي شبكه هاي سيار موردي ايفا مي كند نظير كاربردهاي اورژانسي، جستجو ونجات و ارتباطات نظامي. در چنين محيطهايي نودها گروههايي را تشكيل مي دهند تا بتوانند برخي عمليات شامل ارسال داده و صوت به صورت يك به چند و يا چند به چند انجام دهند. حركت نودها توپولوژي شبكه را به طور غير قابل پيش بيني تغيير مي دهد و همراه با محدوديت توان، چند پخشي در شبكه هاي سيار موردي را بسيار چالش برانگير نموده است. در این مقاله در مورد عملکرد دو پروتکل چندپخشی شبکه های سیار موردی MAODV و ODMRP بحث شده است. پروتکل MAODV بر اساس ساختار درخت عمل می کند ( Tree Based ) که در این حالت بین دو گره مختلف فقط یک مسیر منحصر به فرد وجود دارد و پروتکل ODMRP بر اساس ساختار مش عمل می کند ( Mesh Based ) که در این حالت بین دو گره مختلف مسیرهای متفاوتی وجود دارد. پروتکل MAODV یک درخت چندپخشی را براساس اطلاعات سخت افزاری پایه گذاری و نگهداری می کند در حالی که ODMRP شبکه ای را براساس اطلاعات نرم افزاری نگهداری می کند. نتایج بررسی های ما نشان می دهد که، در بیشتر سناریوها پروتکل ODMRP نرخ تحویل بسته بالاتری دارد نسبت به MAODV اما ضعف ان سربار ( Overhead ) بالاتر ان است نسبت به MAODV.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله