فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه یک معماری عامل‌گرا برای تامین اعلان هشدار هوشمند در سیستم‌های ERP

نویسنده (ها)
  • حسن حقیقی
  • سجاد قربانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در سامانه‌های جامع اطلاعاتی سنتی، موقعیت سازمانی مسئول مجبور بود خود و در مقاطع زمانی مناسب (البته به تشخیص خود) به جستجو در اطلاعات حجیم ثبت شده بپردازد تا حفظ تعادل یا از بین رفتن آن‌را در هر جنبه از عملکرد سامانه بررسی نماید؛ در مقابل، در سامانه‌های ERP باید سطح مناسبی از هوشمندی پیش‌بینی شود تا در صورت از بین رفتن تعادل در هر جنبه از عملکرد سامانه، این موضوع به یک یا چند موقعیت سازمانی مشخص در ساختار سازمانی اطلاع داده شود. در این مقاله، بر اساس دیدگاه عامل¬گرا، یک معماری پیشنهاد می¬شود که با تکیه بر چندین عامل مستقل ولی همکار، به پیاده‌سازی اعلان هشدار هوشمند در سیستم¬های ERP کمک می¬نماید.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله