فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ایجاد چندضلعی حلزونی شبه مثلث‌بندی شده با استفاده از پوسته‌های محدب لایه‌ای

نویسنده (ها)
  • علی نوراله
  • فهیمه طاهرخانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده ایجاد چندضلعی ساده تصادفی و شبه مثلث¬بندی یک چندضلعی از مسائل مطرح در هندسه محاسباتی محسوب می¬شوند. تولید چندضلعی تصادفی در زمینه بررسی صحت و درستی الگوریتم¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این مقاله الگوریتمی جدید برای ایجاد یک چندضلعی ساده حلزونی از مجموعه نقاط تصادفیS در صفحه با استفاده از پوسته¬های محدب لایه¬ای ارائه شده است که به طور همزمان نیز شبه مثلث¬بندی روی آن انجام می¬شود. این الگوریتم ابداعی جدید دارای مرتبه زمانی O(nlogn) است، لذا جزو الگوریتم¬های بهینه به شمار می¬آید.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله