فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

زمانبندي سيستم‌هاي کارگاهي انعطاف‌پذير با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی

نویسنده (ها)
  • زهره داورزنی
  • محمدرضا اکبرزاده توتونچی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده يکي از مهمترين مسائل در حوزه هاي مديريت پروژه و مسائل بهينه سازي، زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذير (FJSP) مي باشد. در اين مقاله ما زمانبندي سيستم هاي توليد کارگاهي انعطاف پذيررا با هدف مينيمم نمودن ماکزيمم زمان اتمام کارها (Cmax) مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين مساله يک مساله NP-Hard محسوب مي گردد. دراين تحقيق يک الگوريتم ايمني مصنوعي بر پايه نگرش سلسله مراتبي براي حل مساله پيشنهاد شده است که در آن براي نمايش آنتي بادي ها از نمايشRandom Key استفاده مي گردد. به منظور نشان دادن کارايي الگوريتم پيشنهادي چندين نمونه از داده هاي موجود در اين مساله مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج آزمايشات انجام شده نشان مي دهد که اين الگوريتم توانايي دستيابي به نقاط بهينه را براي داده هاي مختلف دارا است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله