ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

راهنمای ثبت‌نام در کنفرانس

لطفا برای شرکت در کنفرانس (بدون ارائه مقاله) مراحل زیر را طی نمایید:

۱. در وب‌سایت csi.org.ir ثبت‌نام کرده و وارد شوید. 

https://csi.org.ir/fa/user/register

۲. با مراجعه به منوی "ثبت نام در کنفرانس" نسبت به ثبت نام در کنفرانس اقدام نمایید (راهنمای ثبت نام و پرداخت).


لیست هزینه‌ها برای ثبت نام‌ در کنفرانس:

  ردیف     نوع ثبت‌نام     جزئیات ثبت‌نام      هزینه‌ی ثبت‌نام (ریال)   
  لغایت ۹۷/۱۲/۱۵  
  هزینه‌ی ثبت‌نام (ریال)   
  بعد از ۹۷/۱۲/۱۵  
    ۱   نویسنده‌ی مقاله     به ازاء هر مقاله یک ثبت‌نام مجزا لازم است.  

 برای تکمیل فرآیند ثبت نام (مابقی مبلغ ثبت نام)

۴,۵۰۰,۰۰۰   

  --  
    ۲   نویسنده‌ی مقاله     صفحه اضافه      ۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه     --  
    ۳    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      اعضای انجمن کامپیوتر ایران (عادی)      ۴,۰۰۰,۰۰۰       ۴,۵۰۰,۰۰۰   
    ۴    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      اعضای انجمن کامپیوتر ایران (دانشجویی)      ۲,۰۰۰,۰۰۰       ۲,۵۰۰,۰۰۰   
    ۵    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      سایرین (عادی)      ۵,۰۰۰,۰۰۰       ۵,۰۰۰,۰۰۰   
    ۶    شرکت‌کنندگان(بدون مقاله)      سایرین (دانشجویی)      ۳,۰۰۰,۰۰۰       ۳,۵۰۰,۰۰۰