ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی

 

پردازش سیگنال

احمد اکبری (دانشگاه علم و صنعت)

بیوانفورماتیک

ابوالفضل مطهری (دانشگاه صنعتی شریف)

شبکه‌های پیچیده و اجتماعی

محمدامین فضلی (دانشگاه صنعتی شریف)

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم

حمید بیگی  (دانشگاه صنعتی شریف)

معماری کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

شاهین حسابی ( دانشگاه صنعتی شریف)

سیستم‌های توزیعی و شبکه

احمد خونساری‌ (دانشگاه تهران)

رایانش امن

مرتضی امینی (دانشگاه صنعتی شریف)

الگوریتم‌ها و نظریه محاسبات

محمد قدسی (دانشگاه صنعتی شریف)

سیستم‌های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیاء

مهدی کارگهی (دانشگاه تهران)

کلان داده‌ها و رایانش ابری

مازیار گودرزی (دانشگاه صنعتی شریف)

مهندسی نرم‌افزار

سیدحسن میریان (دانشگاه صنعتی شریف)

سیستم‌های اطلاعاتی

اسلام ناظمی (دانشگاه شهید بهشتی)