ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

 

رضا انتظاری ­ملکی (دانشگاه علم و صنعت)

سیدحسین خواسته (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

محمدامین فضلی (دانشگاه صنعتی شریف)