ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تاریخ‌های مهم

ارسال مقالات به کنفرانس: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ (۱۵ آذر ۱۳۹۷)

ارسال پیشنهاد کارگاه‌ها: ‌۱۰ دی ۱۳۹۷

اعلام قبولی یا رد مقالات: ۲۵ دی ۱۳۹۷ (به محض تکمیل شدن نتایج داوری مقالات اعلام خواهد شد)

ثبت نام در کنفرانس و ارسال نسخه نهایی: ۱ اسفند ۱۳۹۷ (۱ بهمن ۱۳۹۷)

ثبت نام در کارگاه‌ها: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ (۱۰ بهمن ۱۳۹۷)

برگزاری کنفرانس: ۲۲ و ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ (۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷)