ورود به سایت
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تماس با ما

آدرس پست الکترونیک: csi2013@csi.org.ir

تلفن: ۶۶۰۲۱۱۵۰ - ۶۶۰۳۲۰۰۰ - ۶۶۰۸۷۲۲۴

نمابر: ۶۶۰۲۱۱۴۹