ورود به سایت
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

مقالات پذیرفته شده

 

 

شماره مقاله نام مقاله نوع قبولی
9 بازشناخت چهره درتصاویر رنگی با وجود یک تصویرآموزشی از هر فرد پوستر
10 طراحی یک روش مسیریابی آگاه از انرژی مبتنی بر زیرساخت شبکه‌های مش بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه پوستر
23 تخمين تلاش توسعه نرم افزار در ايران: چالش ها و راه کارها شفاهی
25 ارائه مدلی برای دستیابی به خودتطبیقی در سیستم‏های مدیریت ارتباط با مشتری شفاهی
28 LA-MA : يک مدل جديد ممتيکي مبتني بر اتوماتاي يادگير شفاهی
31 راهکار متاهیورستیک برای تشخیص خط زمینه درسیستمهای تشخیص نوریِ حروف در زبانهای دارای رسم الخط بهم چسبیده شفاهی
37 تاثیر فیلدبندی صفحات وب در بازیابی اطلاعات شفاهی
39 تشخیص حرکات دست برای زبان اشاره برزیلی پوستر
40 اثرات حمله طوفان بسته‌های ثبت نام در سیستم تلفن اینترنتی پوستر
43 تسریع هم ترازسازی زنجیره های بیولوژیکی بر روی شبکه پردازش موازی GPU پوستر
45 ارائه معماری مرکز عمليات امنيت شبکه با تاکيد بر نقش حسگرها شفاهی
49 paretoبهينه سازي ساختار الگوریتمهای فرهنگی با استفاده از روش رتبه بندی پوستر
51 ارائه و پیاده سازی مدلی به منظور جستجوی ترکیب سرویس های وب با استفاده از RDBMS پوستر
52 ارائه یک مکانیزم تطبیق نرخ ارسال در شبکه های 802.11 بی سیم با استفاده از روش یادگیری فازی-تقویتی  پوستر
62 تخمین پارامترهای هزینه در کلاس‌بندی ترکیبی داده‌های نامتوازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات پوستر
66 ارائه ترکیبی بهبود یافته برای طبقه بندی متون فارسی پوستر
67 آشکارسازی حمله گره المثنی در شبکه حسگر بی سیم متحرک شفاهی
68 خوشه بندی همتاها در سیستم پایگاهی همتا به همتا با بهره گیری از الگوریتم خوشه بندی مورچه ها شفاهی
70 Kullback–Leibler با استفاده از فاصله VoIP تشخیص حملات طوفان بسته‌های ثبت نام در پوستر
72 تولید خودکار داده ورودی آزمون جهشی با استفاده از الگوریتم پرندگان (PSO) شفاهی
73 بهبود الگوریتم رقابت استعماری ازطریق اعمال پدیده فروپاشی آنی در امپراطوری ها پوستر
75 مبتنی بر بکارگیری بهینه الگوهای محلی باینری حجمی OVLBP تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم پیشنهادی شفاهی
77 استفاده از یادگیری ماشین در ریشه یابی کلمات فارسی شفاهی
78 راهکاری برای ارزیابی محتوای الکترونیکي بر اساس تحلیل برچسب ها شفاهی
79 یک طرح تسهیم راز چندگامی و تصدیق پذیر مبتني بر تابع یک  طرفه خطی و سیستم رمزنگاری RSA  پوستر
82 استفاده از یادگیری مبتنی بر مورد و اتوماتای یادگیر در تخصیص منابع سیستم‎های ناهمگن با پایگاه مورد مشترک پوستر
83 ارائه الگوریتم ابتکاری ساخت درخت چندپخشی متناسب با ویژگی های شبکه مش بیسیم شفاهی
84 بررسی هوش رقابتی و میزان آمادگی سازمان بر پایه دیدگاه سازمانی مطالعه موردی: بانک ملی ایران پوستر
85 الگوریتم بهینه سازی دسته جمعی ذرات با استفاده از سیاست تبادل فرهنگی برای محیط‌های پویا پوستر
92 ارائه یک روش کشف اشکالات روند اجرا در یک سیستم نهفته مبتنی بر ARM11 شفاهی
93 پيشنهاد منبع وبرچسب مبتني بر گراف در سرويس‌هاي برچسب گذاري اجتماعي پوستر
94 مديريت میانگیر در شبکه هاي نقليّه تحمل‌پذیر نسبت به تاخیر با استفاده ازروش تصميم گيري چند معياره شفاهی
95 ارائه روشی جهت تجزیه و استخراج ریشه کلمات فارسی براساس قواعد ساختواژی  پوستر
99 ارائه ی یک روش خوشه بندی شبه ناظر با بازخورد کاربر پوستر
109 جای گذاری نسخه های کپی در سیستم های توزیع شده به کمک الگوریتم بهینه سازی جفت گیری زنبورهای عسل پوستر
110 روشي بهبود يافته جهت تشخيص تغييرات در منابع داده اطلاعاتي پوستر
113 پیاده سازی روش مبتنی بر پنجره با در نظر گرفتن تعداد پیام‏های تأیید به منظور کنترل اضافه بار در پروکسی Asterisk پوستر
115 ارائه روشی برای ساخت استراتژی پویا با قابلیت یادگیری برخط برای مذاکره خودکار پوستر
116 یک الگوریتم رمزنگاری با استفاده از فشرده سازی بر مبنای محاسبات DNA پوستر
117 ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی قابلیت توزیع بودن یک کد منبع شفاهی
123 استفاده از ساختار تصریفی واژه‌ها جهت بهبود مترجم ماشینی آماری فارسی به انگلیسی پوستر
125 Automated Implementation of Quantum Circuits on QFPGA for Emulation پوستر
126 معرفی یک مدل اعتماد جدید برای انتخاب وب سرویس ها پوستر
131 ارائه ی يک روش بهبود يافته مبتنی بر آناليز نحوی برای دستيابی به اطلاعات در شبکه های اجتماعی شفاهی
140 روشی کارا برای مدیریت کلید در شبکه های موردی خوشه بندي شده ي ناهمگن مبتنی بر پیش توزیع کلید با تکیه بر مصرف منابع شفاهی
141 تعیین موقعیت سر نسبت به دوربین ایستا با مدل مقید محلی سه بعدی پوستر
151 ارایه‌ی یک مکانیسم بین لایه‌ای برای انتقال ویدیو بر روی شبکه‌های بی‌سیم پوستر
152 SIPچارچوب امنيتي براي طراحي پويشگر  شفاهی
154 پیش بینی تعداد خروج از خدمت پرسنل شرکت ملی نفت ایران با استفاده از شبکه عصبی-فازی ANFIS پوستر
155 یک چارچوب صوری برای توصیف پیکربندی سیستم‌های تطبیقی پوستر
156 مطالعه مقایسه اي ازالگوریتم هاي تقسیم بندي متن براساس انسجام واژگانی در متون فارسی پوستر
161 cطراحی یک فلیپ فلاپ با توان مصرفی کم و سرعت بالا با استفاده از المان  شفاهی
162 محاسبه ی نقاط کرانه بالای یک شبکه جریان تصادفی با محدودیت بودجه شفاهی
167 راهکاری برای بهبود استراتژی تکرار دادهء سلسله مراتبی پویا در گریدهای داده ای پوستر
169 ارائه روشی مبتنی بر ضریب همبستگی به منظور افزایش بهره وری انرژی در محیط های ابری شفاهی
170 خطی کردن دقیق مبتنی بر حفظ توپولوژی روی منیفلدهای ریمانی پوستر
171 ارائه روش تشخیص حملات بات‌نت بر اساس الگوی رفتاری شبکه و تشخیص ناهنجاری  شفاهی
172 ردیابی سه بعدی انسان از تصاویر عمقی با استفاده از مدل پویای پروسه گاوسی برای غلبه بر مشکل پوشیدگی دید شفاهی
174 بهبود خطای دسته بندی ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ترکیب خطی توابع هسته به وسیله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پوستر
175 ارائه مدلی برای دستیابی به مدیریت دانش تطبیق پذیر مبتنی بر هستان شناسی در سازمان ها شفاهی
178 مدیریت منابع مجازی سازی شده به منظور کاهش توان در مراکز داده ابری شفاهی
182 "تحلیل تفاضلی سیستم رمز قطعه ای بکار رفته در تابع درهم ساز "اس اچ ای - وان شفاهی
184 پیش گوی آگاه از مشخصات فیزیکی، برای مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چند هسته ای شفاهی
185 "طراحی یک پروتکل چند طرفه امن برای اعمال مدل "ال - دایور سیتی پوستر
186 ارائه دیدگاه جدیدی در حل مسائل علمی با بکارگیری منابع محاسبات ابری و استفاده از چارچوب MapReduce  پوستر
190 نیمه نظارتی کم رتبه با استفاده از فاکتورگیری چولسکی ناکامل SVM پوستر
192 تحليل ترافيک IMS به منظور ارزيابي امنيتي سرويس‌هاي مبتني بر SIP شفاهی
193 به کارگیری رویکرد ترکیب خروجی سیستم ها در بهبود بازشناسی گفتار بر پایه ی مدل مخفی مارکوف  شفاهی
198 تشخیص هویت از طریق استخراج و آناليز ویژگیهای غيرخطي رگهای پشت دست پوستر
199 یک طرح برقراری کلید امن و کارا برای شبکه های حسگر فعال شده با اینترنت شفاهی
201 جلوگيري از درج ويروس هاي سخت افزاري با ارائه يک معماري جديد براي درخت سيگنال ساعت  شفاهی
204 A distributed learning automata based clustering algorithm for wireless sensor networks  پوستر
205 بررسی تأثیر نوع و پارامترهای تابع هسته در دقت دسته بندی روش تحلیل تمایز هسته شفاهی
206 در فناوری سلول های کوانتمی XOR بررسی و بهبود طراحی گیت پوستر
212 تشخیص فعالیت انسانی: استخراج اجزای اصلی فعالیت در زیر فضای تراژکتوری پوستر
214 نشانه گذاری اجزای چهره روی تصاویر سه بعدی پوستر
218 ارائه یک معماری سخت افزاری بهبود یافته برای فیلتر نابلوکی کننده دراستاندارد H.264/AVC  پوستر
221 جایابی مناسب برای محتوی در شبکه های ترکیبی CDN-P2P شفاهی
222 استفاده از فیلتر میانه بهبودیافته برای تسریع و بالا بردن دقت عملکرد الگوریتم PSO به منظور کشف و دفاع در برابر حملات سیل آسای SYN پوستر
223 کاهش سربار کنترلی و بهبود نرخ تحویل در مسیریابی چندپخشی درون شبکه های متحرک موردی بر اساس قرارداد ODMRP شفاهی
224 Speaker adaptation of Persian speech recognition system using a multi-dimensional analysis of training speaker models پوستر
226 تشخیص بازدیدکنندگان مخرب و غیر مخرب وب سایت‌ها مبتنی بر شبکه های باور بیزی پوستر
228 رهیافتی نوین برای اداره محدودیت در بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پوستر
231 خلاصه ساز متن با روش دسته ماهی های مصنوعی بهبودیافته پوستر
234 تحلیل نظرات کاربران در مورد محصولات در سطح ویژگی محصول برای زبان فارسی پوستر
236 شناسایی افعال در جملات زبان فارسی شفاهی
243 طرح ریزی اتصالات امواج رادیویی روی مدارهای مجتمع خاص منظوره با هدف بهبود کارایی پوستر
246 Three Novel Low Power Adder Cells in 65nm CMOS Technology شفاهی
249 روشی برای جستجوی موضوعی در شبکه ارجاعات مقالات شفاهی
250 سیگما، روش ارزیابی میزان چابکی متدولوژی های چابک شفاهی
255 بازارهای تصمیم‌گیری با پیشامد پیوسته و مرتب شفاهی
258 پیاده سازی و ارزیابی کارایی روش مبتنی بر پنجره برای کنترل اضافه بار در پروکسی Asterisk شفاهی
260 سیاست مدیریت میانگیر مبتنی بر دانش در شبکه های نقلیه ی تحمل پذیر نسبت به تاخیر شفاهی
261 الگوریتم ممتیکی مبتني بر الگوريتم ازدحام ذرات برای مسئله قله های متحرک شفاهی
262 ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی امنیت سیستم های نرم افزاری موجود از روی معماری آن شفاهی
263 ویژگی های دمایی پردازنده های چند هسته ای چند نخی همزمان به منظور مدیریت و کنترل دمای پویا  پوستر
268 یک الگوریتم مقابله با حمله ارسال انتخابی در شبکه‏های حسگر بی‏سیم با استفاده از اتوماتاهای یادگیر شفاهی
271 استفاده از الگوریتم کشورهای چهارگانه برای تعیین وزن های شبکه عصبی پرسپترون چند لایه پوستر
272 استفاده از سوپرهمتا برای نظارت بر شبکه مش بی‌سیم پوستر
277 ارائه چارچوبي جامع و کارا براي ارزيابي موتورهاي جستجوي فارسي پوستر
283 تولید جداول جانشینی قدرتمند و وابسته به کلید با استفاده از عملیات مستقیم شفاهی
287 انتخاب شبکه در جابجایی میان شبکه‌های ناهمگن پوستر
290 روشی نوین جهت تشخیص سرطان سینه با استفاده از تبدیل موجک دوبعدی پوستر
292 موقعیت یابی و نقشه برداری به طور همزمان توسط یک ربات متحرک با استفاده از فیلترکالمن بی رد و سیستم استنتاج عصبی-فازی پوستر
294 بهینه‌ سازی رفتار مدل‌های مبتنی بر نظریه‌ی بازی در شبکه‌های اجتماعی شفاهی
295 ارزيابي قابليت اطمينانِ ساخت مدارهاي ديجيتال مبتني بر ترانزيستورهاي نانولوله‌کربني شفاهی
302 E-LMAM: بهبـودی بر پروتکل احراز اصالـت LMAM برای پشتیـبانی از جابه جایی در شبکه های بی سیم IEEE 802.16e شفاهی
303 ارائه یک شبکه پتری فازی رنگی از رفتار کاربران در وب به منظور تبلیغات هدفمند  شفاهی
309 خودکارسازی تبدیل مدل جهت تسهیل وارسی رفتار پویای سیستم پوستر
310 روشی خودکار جهت کاهش هشدارهای مثبت کاذب سیستم تشخیص نفوذ و تشخیص ناهنجاری پوستر
312 optimal determination of wavelet function, thresholding function and threshold value in order to remove noise in wavelet transform based algorithms پوستر
314 معرفي روشي جهت بهبود اندازه گيري ارتباطات معنايي ميان مجموعه لغات  شفاهی
316 طراحی بهینه مولد اعداد تصادفی پرسرعت پوستر
317 ارائه روشی تمام خودکار برای پیدا کردن حد آستانه وکشف قوانین انجمنی کارا و بهینه با استفاده از الگوریتم ازدحام پرندگان باینری پوستر
320 ارائه ی رویکردی نوین در تشخیص صفحات وب فریب آمیز فارسی زبان با تمرکز بر ویژگی های ظاهری، محتوایی و پیوند شفاهی
321 حل مسأله ی زمانبندی پردازش ناهمگن با یک الگوریتم سریع سیستم کلونی مورچگان با اکتشافات جدید و رویکرد حفظ تعادل بار شفاهی
322 ساختاري محاسبه پذير براي تشخيص تعاون محور تهاجمات چندمرحله‏ اي شفاهی
323 یک روش‌ آماري ناپارامتري جهت تخمين بارآوري زماني مدارات مجتمع نانو پوستر
324 یک روش جدید جستجوی خودتطبیق برای شبکه های نظیر به نظیر غیرساخت یافته با بهره گیری از اتوماتای یادگیر شفاهی
326 روشی مبتنی بر خبرگی و سابقه‌ی استفاده از خدمات برای ارزیابی پویای اعتماد در رایانش ابری شفاهی
327 روش جدید فشرده سازی عمق تصویر برای ویدئوهای چندبعدی مبتنی بر عمق تصویر پوستر
332 مدل سازی ماهیچه دست با روش های طراحی سیستم دیجیتال به منظور پیش بینی نیروی ماهیچه شفاهی
343 طراحی یک گراف فازی احتمالی با استفاده از استخراج قوانین همبستگی فازی و خلاصه سازی زبانی پوستر
344 بکارگیری پازل‏های مشتری و اتوماتاهای یادگیر جهت شناسایی گره‏های سیبل در شبکه‏های حسگر بی‏سیم پوستر
345 ارائه يک تابع فاصله برای مقايسه شبکه‌های پيچيده شفاهی
349 ارائه پروتكل تبادل كليد I-PAKE بر اساس احراز اصالت و درستیابی آن پوستر
353 ایجاد و بهینه سازی مدل نیازمندی‌ها مبتنی بر مدل اهداف با استفاده از منطق عبارات پوستر
355 Asuffrage : الگوریتم اکتشافی کارا جهت زمانبندی در شبکه های تورین محاسباتی (گرید) پوستر
356 کشف دانش فازی برای تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی پوستر
357 سیستم شهرت بتای مقاوم در برابر گره‌های تبانی‌گر خوش رفتار شفاهی
359 ارائه روشي جديد براي بالا بردن ظرفيت نهان نگاری قابل بازگشت تصوير مبتني بر انتقال هيستوگرام پوستر
360 یک الگوریتم اکتشافی کارا جهت زمانبندی کارهای مستقل بروی منابع ناهمگن در محیط شبکه تورین محاسباتی (گرید) پوستر
361 آشکارسازی و ارزیابی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله با استفاده از پردازش تصویر پوستر
362 شناسایی سرویس‌ها با محوریت مدل اهداف و مدل فرآیندهای کسب و کار شفاهی
366 بازیابی وفقی بسته های اتلاف شده در جریان سازی نظیر به نظیر ویدئو بر روی شبکه های سیار پوستر
367 ارائه یک رهیافت برای کنترل همزمانی در زبان های موازی استریمی پوستر
370 ارائه روشی جهت حمله به ابزار کشف بدافزار با رویکرد پنهان‌سازی فراخوانی‌های سیستمی شفاهی
371 بررسی تاثیرات استاندارد WS-Security بر روی بهره وری وب سرویس ها پوستر
372 يک روش ترکيبي در انتخاب خودکار الگوريتم پايايي رنگ مبتني بر شبکه عصبي شفاهی
376 شناسایی رفتار پیچیده انسان از روی تصاویر ویدئویی با استفاده از انطباق گراف ارتباط ویژگی با معیار EMD پوستر
377 انتخاب مجموعه ی قوانین فازی با استفاده از روش وینتربو فازی پوستر
378 چارچوبی راهنما و پیشگیرانه ، جهت برپائی ثمر بخش و کم آسیب دوره های پسا رشته ای کارشناسی ارشد علوم و مهندسی رایانش در ایران شفاهی
381 طراحی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های مش بیسیم با استفاده از یک متریک جدید برای افزایش طول عمر شبکه شفاهی
384 Solving NP problems Using Harmony Search Algorithm پوستر
388 استخراج مرکزيت یالی در شبکه هاي اجتماعي با انتشار گرما شفاهی
389 دسترس پذیری کارآمد در گرافهای جهتدار بزرگ به روش برچسب گزاری بازه ای پوستر
392 طراحی دیاگرام کلاس با روش بهینه سازی کلونی مورچگان چندهدفی پوستر
399 تحلیل صوری ویژگی های امنیتی پروتکل   های iKP با استفاده از SPAN و AVISPA و بهبود پروتکل 3KP پوستر
400 روش جدیدی برای بهبود سرعت و عملکرد الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی پوستر
402 استخراج روابط معنایی از مستندات متنی با استفاده از روش‌ کاوش الگوی‌های ترتیبی CloSpan شفاهی
403 بررسي و مقايسه كيفي موتورهاي جستجو در حوزه وب فارسي  شفاهی
405 الگوریتم اکتشافی سریع و کارا برای کاهش زمان اتمام آخرین کار در محیط گرید محاسباتی شفاهی
406 سامانه خلاصه ساز متن های فارسی با رویکرد ترکیبی  پوستر
409 ارائه ی مدلی برای جنبه کاوی بر مبنای تجزیه ی خودکار پوستر
412 مدل‌سازی رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس الگوی بیماری‌های همه‌گیر پوستر
413 بهبود روش انتزاع کردن بخش های اشیا با استفاده از شکل های هندسی تحلیلی پوستر
416 یک الگوریتم ترکیبی از بهینه‌ساز گروه ذرات و جستجوگرهای محلی برای بهینه‌سازی در محیط‌های پویا شفاهی
417 بررسی تاثیر شرایط مختلف بر میزان خودشبیهی ترافیک شبکه های کامپیوتری: مطالعه موردی ترافیک شبکه دانشگاه یزد شفاهی
422 بهبود کارایی الگوریتم های بهینه یابی. در محیط های پویا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی خودتطبیق پوستر
424 ارائه الگوریتم خوشه بندی نوین وزن دار بر پایه پیش بینی تحرک گره ها در شبکه های موردی سیار پوستر
425 بهبود فشرده سازي بدون اتلاف داده برپایه الگوریتم هاي خانواده LZ شفاهی
427 استراتژی پيشراني بسته همکارانه در شبکه هاي حسگر چند دامنه اي پوستر
429 ارائه‌ی فرایندی برای خودوفق‌پذیری معماری سرویس‌گرا بر اساس ‏توسعه‌ای بر متدولوژی ‏SOMA شفاهی
430 پیاده‌سازی سخت‌افزاری فیلتر ویدئو با استفاده از ماسک‌های مکانی شفاهی
435 کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک گروهی جهتاستقرار ماشین های مجازی در میزبان های فیزیکی پوستر