ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

تاریخ‌های مهم

ارسال مقالات به کنفرانس: 15 دی ماه 1396

اعلام قبولی یا رد مقالات: 13 بهمن 1396

ارسال نسخه نهائی مقالات:22 بهمن 1396

ثبت نام در کنفرانس: 22 بهمن 1396

برگزاری کنفرانس: 13 و 14 اسفند 1396

برگزاری کارگاهها و ارائه مقالات برگزیده: 13 و 14 اسفند 1396