ورود به سایت
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫

ثبت نام

برای ثبت نام در هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران از فرم زیر استفاده کنید

 

فرم ثبت نام