ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
نام کنفرانس دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
نام انگلیسی کنفرانس Second Conference on IT Trends in Urban Management
تاریخ شروع ۱٣ اسفند ۱٣۹٦
تاریخ پایان ۱۴ اسفند ۱٣۹٦
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس مهندس علی اصغر قائمی
دبیر علمی کنفرانس دکتر جعفر حبیبی