ورود به سایت
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

سخنران کلیدی

 

دکتر علی کرمانشاه

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

معاونت محترم فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران

دسترسی به رزومه کامل ایشان: لینک

عنوان سخنرانی: رویکردهای نوین فناوری اطلاعات در مدیریت شهری