ورود به سایت
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

تاریخ‌های مهم

ارسال مقالات به کنفرانس: 15 بهمن 1395

اعلام قبولی یا رد مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

ارسال نسخه نهائی مقالات:۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ثبت نام در کنفرانس: ۱۵ اسفند ۱۳۹

برگزاری کنفرانس: ۷ و ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

برگزاری کارگاهها و ارائه مقالات برگزیده: ۷ اسفند ۱۳۹۵

جشنواره پورتالها و اهدای جوایز بهترین مقالات: ۸ اسفند ۱۳۹۵