ورود به سایت
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
تاریخ شروع ۱٧ اسفند ۱٣۹۵
تاریخ پایان ۱٨ اسفند ۱٣۹۵
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف
دبیر کنفرانس مهندس علی اصغر قائمی
دبیر علمی کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
تعداد مقالات فارسی ٣۴
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٣۴
تعداد کل مقالات ۱٠٠