ورود به سایت
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
نام کنفرانس هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
نام انگلیسی کنفرانس 17th Annual CSI Computer Conference
تاریخ شروع ۱٦ اسفند ۱٣۹٠
تاریخ پایان ۱٨ اسفند ۱٣۹٠
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
تعداد مقالات فارسی ۱٧٦
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۵٨
تعداد کل مقالات ٧۲۴
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/csi_2012