ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

 

رضا انتظاری ­ملکی (پژوهشگاه دانش­های بنیادی)

سیدحسین خواسته (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

محمد غریب (پژوهشگاه دانش­های بنیادی)

محمدامین فضلی (دانشگاه صنعتی شریف)