ورود به سایت
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2018
تاریخ شروع ٠۹ اسفند ۱٣۹٦
تاریخ پایان ۱٠ اسفند ۱٣۹٦
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر علی موقر
زبان فارسی
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/CSICC2018