فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

روش آرایه رمزگذاری شده در محافظت از عامل در برابر حملات میزبان در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر عامل

Authors
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract عاملهای متحرک به عنوان یکی از مدلهای بکارگرفته شده در برنامه های توزیع شده مانند تجارت الکترونیک و بازیابی اطلاعات معرفی شده و در چنین برنامه هایی موفق تر از مدلهای سنتی انتقال کد و داده همچون سرویس دهنده/ مشتری عمل نموده است. با این حال بدلیل چالش امنیتی که در این مدل وجود دارد، نتوانسته است آنگونه که باید گسترش یابد. این چالش بیشتر در حوزه تهدیدهای میزبان برای عامل است که هنوز یک راه حل کامل برای این موضوع وجود ندارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره شده است، روشی است جدید جهت تعامل امن یک عامل با میزبانها بر اساس رمزگذاری نامتقارن که موجب می گردد داده ها و مسیر حرکت عامل از تهدید های میزبان بدخواه محفوظ بماند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله