فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

روش آرایه رمزگذاری شده در محافظت از عامل در برابر حملات میزبان در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر عامل

نویسنده (ها)
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده عاملهای متحرک به عنوان یکی از مدلهای بکارگرفته شده در برنامه های توزیع شده مانند تجارت الکترونیک و بازیابی اطلاعات معرفی شده و در چنین برنامه هایی موفق تر از مدلهای سنتی انتقال کد و داده همچون سرویس دهنده/ مشتری عمل نموده است. با این حال بدلیل چالش امنیتی که در این مدل وجود دارد، نتوانسته است آنگونه که باید گسترش یابد. این چالش بیشتر در حوزه تهدیدهای میزبان برای عامل است که هنوز یک راه حل کامل برای این موضوع وجود ندارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره شده است، روشی است جدید جهت تعامل امن یک عامل با میزبانها بر اساس رمزگذاری نامتقارن که موجب می گردد داده ها و مسیر حرکت عامل از تهدید های میزبان بدخواه محفوظ بماند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله