فا   |   En
Login
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر کارگاه بر روی نام آن کلیک نمایید.

نام کارگاه Conference Date Organizers
One-Day Workshop on Memory Systems
30 مهر 1393
از ساعت 9 To 17
HPCAN - Department of Computer Engineering - Sharif University of Technology
Cloud Computing & Big Data Workshop
25 اسفند 1393
از ساعت 8 To 14
دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن کامپیوتر ایران
Conference News

Registration in Computer Society of Iran