فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تحليل و شناسايي نظام مند رويکردهاي مختلف تطبيق تصوير با بهره‌گيري از يك چارچوب مبتني بر روش هاي تصويربرداري

Authors
  • سیده‌سمیه آل حجت خسمخی
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract تطبيق تصوير،کاربرد مهمي از پردازش تصوير است که براي تنظيم تصاوير به دست آمده از حالات مختلف تصويربرداري به کار مي رود . بررسي مجموعه روش هاي ارائه شده در اين زمينه نشانگر وجود رويكرد هاي متنوع جهت تنظيم و رفع اعوجاج هاي حاصل از حالات مختلف تصوير برداري مي باشد. گستردگي مقوله تطبيق تصوير و وجود حجم وسيعي از رويكردها، مقايسه و ارزيابي دقيق اين روش ها را دشوار نموده است. بر اين اساس، در اين مقاله ضمن معرفي چهار مولفه اساسي فرايند تطبيق تصوير، يک چارچوب مبتني بر روشهاي مختلف تصويربرداري جهت تحليل هر يک از رويکردهاي تطبيق تصوير پيشنهاد مي شود. بهره گيري از چارچوب پيشنهادي در اين مقاله براي رويکرد هاي مختلف تطبيق تصوير مي تواند نقش موثري در تحليل و ارزيابي روش هاي مختلف تطبيق تصوير در حوزه هاي کاربردي مختلف و چالش هاي فراروي انجام اين فرايند داشته باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله