فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

"MOGSA: روشی جديد در بهينه‌سازی چند هدفه مبتنی بر الگوريتم جستجوی گرانشی "

Authors
  • مریم ده‌باشیان
  • سیدحمید ظهیری
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در اين مقاله، روش جديدي در بهينه¬سازي چند هدفه مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي به نام الگوريتم جستجوي گرانشي چند هدفه (MOGSA) ارائه مي¬شود. روش MOGSA از «بهينگي پَرِتو» براي شناسايي موقعيت¬هاي «غير غالب» و از يک «مخزنِ بيروني» براي نگهداري اين موقعيت¬ها استفاده مي¬کند. براي اطمينان از صحت عملکرد روش ارائه شده در مواجه با مسائل بهينه¬سازي چند هدفه، آن را بوسيله چندين تابع استاندارد معتبر مورد آزمايش قرار مي¬دهيم. نتايج نهايي نشان از رقابت تنگاتنگ روش پيشنهادي با ديگر الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي چند هدفه رايج دارد، از اينرو مي¬توان ادعا کرد روش MOGSA بستر جديدي از تحقيقات را فرا روي محققين قرار داده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله