فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

کاهش نقاط کلیدی در توصیفگر MGS-SIFT با استفاده از خوشه‏بندی کاهشی

Authors
  • فریبرز محمودی
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract توصیفگر SIFT یکی از پرکاربردترین توصیفگرهایی است که در مقابل تغییراتی مانند چرخش، بزرگنمایی و کشیدگی تصویر استواری بالایی دارد. یکی از نسخه‏ها‏‏ی توسعه یافته‏ی این توصیفگر، MGS-SIFT است که در مقابل تغییرات نورپردازی کارآیی خوبی دارد. این روش بر پایه نقاط کلیدی استخراج شده بر روی تصویر کار می‏کند، که بالا بودن تعداد این نقاط نیاز به صرف زمان زیادی در فاز تطبیق و تشخیص دارد. لذا، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیک‏ خوشه‏بندی با حذف نقاط مشابه، تعداد نقاط کلیدی کاهش داده شود. بعبارت دیگر از خوشه‏بندی کاهشی جهت انتخاب نقاط کلیدی که دارای تمایز بیشتر و شباهت کمتری نسبت به دیگر نقاط دارند، استفاده شده است. در نتایج آزمایشات، پیاده سازی موفقیت آمیزی از این کار ارائه شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی با مقایسه آن با الگوریتم پایه SIFT و نسخه‏ی MGS-SIFT روی مجموعه داده‏های ALOI بررسی شده است و مشاهده شد که با اضافه نمودن این روش به توصیفگر پایه MGS-SIFT نرخ بازشناسی تقریبا به میزان 2 درصد افزایش یافته است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله