فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

نمایه یو‌ام‌ال پیشرفته جهت مدل‌سازی محاسبات ابری

Authors
  • زینب نظامی
  • بهمن زمانی
  • کامران زمانی‌فر
Conference بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract امروزه، محاسبات ابری منابع وسیعی را در اختیار سازمان‌ها و کاربران خود قرار می‌دهد. این منابع اغلب به صورت زیرساختی به شکل ماشین‌های مجازی به کاربران اجاره داده می‌شوند. از آنجا که کاربران دسترسی مستقیم به این زیرساخت ندارند، بهتر است خدمت موردنظر قبل از استقرار در محیط ابر با استفاده از مدل‌سازی، تحلیل و ارزیابی گردد. برای نیل به این هدف می‌توان از انتزاع فراهم شده توسط زبان مدل‌سازی یوام‌ال استفاده نمود. اگرچه، زبان استاندارد یوام‌ال یک زبان عام‌منظوره است اما امکانی فراهم نموده است تا از طریق سازوکار نمایه یوام‌ال زبان‌های مد‌ل‌سازی برای دامنه‌های خاص ارائه گردد. بر این اساس، در این پژوهش یک نمایه خاص دامنه محاسبات ابری با عنوان AUPCC طراحی و پیاده‌سازی می‌شود که امکان مدل‌سازی نمونه‌ها و زیرساخت سیستم پیش از استقرار در محیط محاسبات ابری را فراهم می‌کند. در نتیجه‌ی مدل‌سازی خدمت با استفاده از این نمایه، درک بهتری از خدمت مورد استقرار فراهم می‌گردد. به منظور ارزیابی سودمندی نمایه پیشنهادی، یک سیستم مدیریت فروش نوعی با آن مدل‌سازی ‌شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله