فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه‌ی زبان و ابزار جهت مدل‌سازی معماری سیستم‌های سازمانی مبتنی بر وب

Authors
  • شیوا رسول‌زاده شیخ
Conference بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract سیستم‌های سازمانی نسبت به سایر سیستم‌هایی که با قوانین کسب‌وکار سروکار دارند، پیچیدگی بیشتری داشته و حجم اطلاعاتی که باید به‌صورت پایدار در این سیستم‌ها نگهداری شده و به‌شکل همروند و یکپارچه توسط کاربران قابل‌دستیابی باشند، بسیار زیاد است. این ویژگی‌ها موجب شده که طراحی معماری سیستم‌های سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردار شود. بدین منظور، الگوهای معماری سیستم‌های سازمانی مجموعه‌ایی مناسب از ایده‌های طراحی است که توسط خبرگان تدوین گشته و طراح می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. مجموعه‌ای از این الگوها توسط مارتین فاولر تعریف شده است که بر اساس این الگوها، در این مقاله زبانی خاص قلمرو برای طراحی معماری سیستم‌های سازمانی مبتنی بر وب ارائه ‌شده است. ابتدا، این زبان بر اساس مجموعه الگوهای معماری سیستم‌های سازمانی، با استفاده از یک نمایه‌ی یوام‌ال تعریف شده است. سپس افزونه‌ایی در ابزار RSA (Rational Software Architect) ایجاد شده است که با استفاده از استریوتایپ‌های نمایه‌ی مذکور ، ساختار و رفتار الگوهای انتخاب‌شده، پیاده‌سازی شده‌اند. درنهایت، از این زبان و ابزار برای طراحی یک سیستم خرید الکترونیکی استفاده شده است تا کاربردی بودن آن‌ها مشخص شود.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله