فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

فرایندی برای تشخیص و پیشنهاد خودکار الگوهای تبدیل

Authors
  • مهسا سادات پناهنده
Conference بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract : یکی از جنبه‌های مهم در روش‌های مدل‌رانده، تبدیل مدل است. دغدغه‌ی اصلی یک طراح در این روش‌ها نوشتن تبدیل‌های با کیفیت می‌باشد. استفاده از الگوهای تبدیل به‌جا و مناسب در تولید تبدیل مدل، سبب بهبود ساختار و کیفیت تبدیل‌های تولیدی می‌شود. در این مقاله فرایندی ارائه می‌شود که در تشخیص و پیشنهاد خودکار الگوهای تبدیل و نیز اعمال این الگوها بر روی مدل طراحی تبدیل به کمک طراح می‌آید. فرایند پیشنهادی، لزوم استفاده از یک الگوی تبدیل، تشخیص الگو و پیشنهاد استفاده از الگوهای متناسب با ساختار یک تبدیل را به‌طور خودکار انجام می‌دهد. این عمل بر روی مدل طراحی تبدیل و بر اساس مفهوم الگوهای تبدیل انجام می‌شود. با اعمال الگوهای پیشنهاد شده در این فرایند بر روی یک مدل طراحی تبدیل، مدل جدیدی مبتنی بر الگوهای تبدیل، تولید می‌شود. مدل طراحی تبدیل مبتنی بر الگوها سبب تولید تبدیلی با کیفیت و کارایی بیشتر، قابلیت استفاده مجدد، سادگی بیشتر و زمان اجرای کمتر می‌شود. در این مقاله ارزیابی فرایند پیشنهادی به‌‌صورت غیردستی و بر اساس اندازه‌گیری پارامترهای کیفی تبدیل، مانند سادگی، وجود تکرار و افزونگی در تبدیل، زمان اجرای یک تبدیل و میزان حافظه مصرفی انجام شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله