فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تولید خودکار موارد آزمون جهت ارزیابی صحت پیاده‌سازی سیاست‌های کنترل دسترسی

Authors
  • محبوبه تقی‌زاده
  • بهمن زماني
  • بهروز ترک لادنی
Conference نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Abstract وارسی و ارزیابی اصولی سیاست‌های امنیتی، یکی از گام‌های اصلی در جهت توسعه نرم‌افزار امن است زیرا سیاست‌های امنیتی، از جمله کنترل دسترسی، ممکن است به دلایل مختلف به درستی در سیستم پیاده‌سازی نشوند. روش‌های خودکارسازی آزمون راه‌حلی سریع و مطمئن برای ارزیابی نیازمندی‌های وظیفه‌مندی سیستم ارائه می‌کنند اما فاقد روشی جهت آزمودن نیازمندی‌های غیروظیفه‌مندی از جمله کنترل دسترسی هستند. برای حل این چالش، در اين مقاله روش خودکار آزمون مبتنی بر مدل به نحوی توسعه داده شده است که قادر به استخراج موارد آزمون جهت ارزیابی سیاست‌های کنترل دسترسی باشد. ترکیب سیاست‌های کنترل دسترسی XACML و مدل ساده‌ای که نمایانگر رفتار سیستم است، اساس این کار را برای تولید خودکار موارد آزمون تشکیل می‌دهد. استفاده از پوشش شرط/تصمیم اصلاح شده در تولید موارد آزمون، منجر به تولید مجموعه آزمونی می‌شود که با نرخ بالا قادر به کشف آسیب‌پذیری‌های ناشناخته کنترل دسترسی است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله